Projekty zakończone
Klub Cyfrowy Seniora

Od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Klub Cyfrowy Seniora”. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji na zadanie doposażenia stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych...

Miniatura
Projekty zakończone Pomoc świąteczna
Miniatura
Projekty zakończone Protokół Stambulski
Protokół Stambulski

Od dnia 3 października do 7 listopada 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Protokół Stambulski” . Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego  na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego...

Miniatura
Projekty zakończone Ratować życie każdy może
Ratować życie każdy może

Od dnia 3 października do 5 grudnia 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Ratować życie każdy może” . Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Zgierskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w 2022...

Miniatura
Projekty zakończone Polski na dobry start
Polski na dobry start

Fundacja F.O.S.A. w dniu 1 sierpnia 2022 r. podpisała umowę z Województwem Łódzkim – www.lodzkie.pl na realizację zadania pn. „Polski na dobry start”. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie”. Fundacja F.O.S.A 1 серпня 2022 р. підписала угоду з...

Miniatura
Projekty zakończone
Triathlon x3

"Triathlon x 3 trzy dyscypliny, trzy cele, trzy generacje" to nazwa projektu, który jest realizowany w ramach dofinansowanego z Ministerstwa Sportu programu aktywizacji fizycznej mieszkańców przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych z Aleksandrowa Łódzkiego. Partnerem projektu jest...

Miniatura
Projekty zakończone Mocni w promocji
Mocni w promocji

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w okresie od 01.06.2014 r do 23.12.2014 r realizowała projekt „Mocni w promocji” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Głównymi celami  projektu było wzmocnienie i rozwój potencjału 6 organizacji pozarządowych, z powiatu...

Miniatura
Projekty zakończone Senior Aktywny Społecznie
Senior Aktywny Społecznie

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim realizowała w latach 20122013 projekt pn. „Senior Aktywny Społecznie”. Kierowany był do starszych (60+) mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki . Głównym celem projektu było zachęcenie do aktywności...

Miniatura