Projekty zakończone Protokół Stambulski
Protokół Stambulski

Od dnia 3 października do 7 listopada 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Protokół Stambulski” . Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego  na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego...

Miniatura
Projekty zakończone
Triathlon x3

"Triathlon x 3 trzy dyscypliny, trzy cele, trzy generacje" to nazwa projektu, który jest realizowany w ramach dofinansowanego z Ministerstwa Sportu programu aktywizacji fizycznej mieszkańców przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych z Aleksandrowa Łódzkiego. Partnerem projektu jest...

Miniatura
Projekty zakończone Mocni w promocji
Mocni w promocji

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w okresie od 01.06.2014 r do 23.12.2014 r realizowała projekt „Mocni w promocji” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Głównymi celami  projektu było wzmocnienie i rozwój potencjału 6 organizacji pozarządowych, z powiatu...

Miniatura
Projekty zakończone Senior Aktywny Społecznie
Senior Aktywny Społecznie

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim realizowała w latach 20122013 projekt pn. „Senior Aktywny Społecznie”. Kierowany był do starszych (60+) mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki . Głównym celem projektu było zachęcenie do aktywności...

Miniatura