FUNDACJA OSÓB SPOŁECZNIE AKTYWNYCH

O NAS

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych

Fundacja F.O.S.A. powołana została w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działań charytatywnych, udzielania pomocy osobom uzależnionym i osobom z ich otoczenia, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Obecnie w strukturach fundacji znajduje się 3 podmioty:  Warsztaty Terapii Zajęciowej, Fundacja Instytut Badań Nad Ekonomią Społeczną, Dom Pomocy Społecznej. Ponadto współpracujemy z ... czytaj więcej

Zbiórka na wannę rehabilitacyjną

Zbiórka na wannę rehabilitacyjną

Każdego dnia mierzymy się z wieloma wyzwaniami, ale najpilniejszą z potrzeb jest zakup profesjonalnej wanny rehabilitacyjnej, która znacząco poprawiłaby komfort życia mieszkańców naszego domu. Obecna wanna nie spełnia żadnych standardów rehabilitacyjnych, a nowa to koszt 50 000 zł. Bardzo liczymy na Twoją pomoc :) czytaj więcej

NASZE JEDNOSTKI

Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Dom Pomocy Społecznej  w Rąbieniu

Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu zapewnia Mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu. czytaj więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty przeznaczone są dla 25 uczestników, którymi są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Są wśród nas zarówno mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, jak i osoby mieszkające w rodzinach, które codziennie samodzielnie przychodzą na zajęcia czytaj więcej

Fundacja Instytut Badań nad Ekonomią Społeczną FIBES

Fundacja Instytut Badań nad Ekonomią Społeczną FIBES

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnych badań nad szeroko pojętą ekonomią społeczną oraz badań nad wszelkimi aspektami życia społecznego, prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym. czytaj więcej