Aktualności

news_1d904be13ff60f143e242c6eb39e96cc.jpg
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Kochani, życzymy Wam niezwykłych...

news_d367b4b8367ee4b0ba42de162fa6ae01.jpg
Świąteczne warsztaty dla mieszkańców.

Magia :) tylko tak można określić...

news_a1dbf9eae4e872c02132f5941f9e8e67.jpg
Sukces Krzysia Sęka i Moniki Zaniewskiej

Mamy ogromną przyjemność pochwalić się...

My video

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Albert Einstein

Nasza Misja

Fundacja F.O.S.A. powołana została w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działań charytatywnych, udzielania pomocy osobom uzależnionym i osobom z ich otoczenia, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Obecnie w strukturach fundacji znajduje się 5 podmiotów: Stowarzyszenie Pomost, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Fundacja Instytut Badań Nad Ekonomią Społeczną, Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne Libero. Ponadto współpracujemy z wieloma organizacjami z terenu całego województwa łódzkiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
  2. Organizowanie akcji pomocowych z udziałem innych podmiotów.
  3. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe oraz prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie terapii uzależnień.
  4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
  5. Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  6. Organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej.
  7. Organizowanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form ekonomii społecznej.
  8. Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych.
  9. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.

My video

statut Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A

POBIERZ

Nasz zespół

news_d5939a8ad73147019c2f51b33eb0869e.jpg

Wojciech Łukaszewicz

prezes fundacji

Wojciech Łukaszewicz – pedagog, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, ukończone studia podyplomowe z zakresu...

news_e2107cc2066610e39f58c5dca3dd5b7e.jpg

Sławomir Michalak

wiceprezes fundacji

Sławomir Michalak – socjolog (Uniwersytet Łódzki), specjalista pracy socjalnej, certyfikowany...

news_f57139a46920a8a455fd0bf33efc10ef.jpg

Dobrosława Cybulska

wiceprezes fundacji

Dobrosława Cybulska - socjolog, specjalista pracy socjalnej, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej,...

news_b187f4a5e4b7fb49089c93426a24e82e.jpg

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras

konsultant medyczny

...

Galeria