Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

X Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej”


Od 1 lipca do 30 września 2024 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. X Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej”. Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane z budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego – www.lodzkie.pl

Celem głównym zadania będzie stworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez udział w imprezie integracyjnej i popularyzację dokonań artystycznych, sportowych osób niepełnosprawnych, co przyczyni się do włączenia społecznego tych osób.

Tegorocznym tematem przewodnim Festiwalu będzie motto "Aleją Gwiazd". Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w 3 kategoriach konkursowych tj.:

  • najciekawszy występ artystyczny utrzymany w konwencji filmowej tj. piosenka filmowa
  • najciekawszy strój filmowy - przebranie i zaprezentowanie stroju na "czerwonym dywanie"
  • sportowa - tor przeszkód, do pokonania w najkrótszym czasie.

Zwycięzcy z poszczególnych kategorii konkursowych otrzymają nagrody/upominki.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zostaną zaproszone placówki/podmioty wsparcia osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa łódzkiego typu Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespoły Szkół Specjalnych oraz organizacja pozarządowe. Przewiduje się udział 350 osób, w tym ponad 50% będą stanowić osoby z niepełnosprawnością.

Zadanie będzie mieć charakter ogólnodostępny dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Fundacja F.O.S.A. od 2014 roku realizuje Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej”, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania