Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rąbieniu, zostały utworzone jako jedne z pierwszych w dawnym województwie łódzkim, w listopadzie 1993 r. Działalność rozpoczęły w lokalu należący do Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul Legionowej 4. Obecnie Warsztaty prowadzone są przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., która oprócz WTZ realizuje również zadanie publiczne w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Warsztaty przeznaczone są dla 25 uczestników, którymi są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Są wśród nas zarówno mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, jak i osoby mieszkające w rodzinach, które codziennie samodzielnie przychodzą na zajęcia lub są dowożone busem z regionu powiatu zgierskiego oraz Łodzi.