Projekty trwające Szkolenie dla opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej – nowe aspekty działania i współpracy w DPS z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19

Fundacja F.O.S.A. w marcu 2023 r. uzyskała  środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców pn. „Szkolenie dla opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej – nowe aspekty działania i współpracy w DPS z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19”, w ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu.

W ramach podjętego działania pracownicy DPS wezmą udział w poszczególnych zajęciach edukacyjnych tj.:

  • Praca terapeutyczna oraz zasady komunikacji u osób z niepełnosprawnościami i/lub spektrum autyzmu
  • Jak radzić sobie z zachowaniem agresywnym uczestników, wobec siebie i instruktorów - autoagresja, rozwiązywanie konfliktów.
  • Życie seksualne osób niepełnosprawnych – omówienie tematu z przykładami codziennych sytuacji.
  • Animacja zajęć terapeutycznych dla uczestników – interesujące i oryginalne pomysły bez nakładów finansowych.
  • Dekoracje z „zimnej porcelany” – niezwykła barwa, delikatność i przenikalność światła.
  • Pirografia – poszerzanie zdolności manualnych poprzez wypalanie w drewnie.
  • Tworzenie dekoracji ściennej z użyciem sznurków – warsztaty makramy.

Realizator działań edukacyjnych – Fundacja Budzimy Uśpione Umysły z Poznania.

Wysokość środków przyznanych z KFS – 52 864,00 zł