Projekty trwające Spotkanie z Mikołajem
Spotkanie z Mikołajem

Od 1 września do 19 grudnia 2023 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. Spotkanie z Mikołajem . Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ze środków...

Miniatura
Projekty trwające IX Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej”
IX Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej”

Od 3 lipca do 2 października 2023 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn . IX Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej”. Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane z budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego na wsparcie...

Miniatura
Projekty trwające Szkolenie dla opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej – nowe aspekty działania i współpracy w DPS z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19
Szkolenie dla opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej – nowe aspekty działania i współpracy w DPS z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19

Fundacja F.O.S.A. w marcu 2023 r. uzyskała  środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców pn. „Szkolenie dla opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej – nowe aspekty działania i współpracy w DPS z...

Miniatura
Projekty zakończone
Klub Cyfrowy Seniora

Od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Klub Cyfrowy Seniora”. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji na zadanie doposażenia stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych...

Miniatura
Projekty zakończone Pomoc świąteczna
Miniatura
Projekty zakończone Protokół Stambulski
Protokół Stambulski

Od dnia 3 października do 7 listopada 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Protokół Stambulski” . Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego  na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego...

Miniatura
Projekty zakończone Ratować życie każdy może
Ratować życie każdy może

Od dnia 3 października do 5 grudnia 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Ratować życie każdy może” . Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Zgierskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w 2022...

Miniatura
Projekty zakończone Polski na dobry start
Polski na dobry start

Fundacja F.O.S.A. w dniu 1 sierpnia 2022 r. podpisała umowę z Województwem Łódzkim – www.lodzkie.pl na realizację zadania pn. „Polski na dobry start”. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie”. Fundacja F.O.S.A 1 серпня 2022 р. підписала угоду з...

Miniatura