Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Spotkanie z Mikołajem


Od 1 września do 19 grudnia 2023 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. Spotkanie z Mikołajem.

Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego – www.lodzkie.pl

Celem głównym zadania będzie aktywizacja i umożliwianie niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami z mniejszych miejscowości poprzez udział w imprezie integracyjnej i promowanie ich twórczości artystycznej, co przyczyni się do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach zadania zostaną zrealizowane m.in. działania :

  • warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców DPS w Rąbieniu;
  • występy artystyczne osób z niepełnosprawnościami o tematyce świątecznej;
  • wizyta Św. Mikołaja z niespodzianką
  • poczęstunek dla uczestników wydarzenia;
  • podsumowanie 50 lat funkcjonowania DPS w Rąbieniu, w tym nadanie tytułu „Honorowego Mieszkańca DPS w Rąbieniu” mieszkańcom, którzy zamieszkują placówkę od początku jej otwarcia oraz wręczenie podziękowań dla instytucji/podmiotów wspierających działalność DPS.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zostaną zaproszone placówki/podmioty wsparcia osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa łódzkiego typu Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespoły Szkół Specjalnych oraz organizacja pozarządowe, a także opiekunowie formalni, nieformalni osób z niepełnosprawnościami oraz zaproszeni goście. W zadaniu weźmie udział 250 osób, w tym 150 osób będą stanowić osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie: Freepik

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania