Od dnia 3 października do 5 grudnia 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Ratować życie każdy może”. Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Zgierskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w 2022 r.

Celem głównym zadania będzie przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  40 osób - kadrę DPS w Rąbieniu. 

Dzięki realizacji projektu uczestnicy zwiększą swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz będą mieć możliwość przełamać własny lęk, obawę czy strach przed podjęciem akcji reanimacyjnej poprzez ćwiczenia praktyczne podczas szkolenia.

Projekt stanowi wsparcie w zakresie ochrony zdrowia i wpłynie na poprawę jakości życia osób starszych, z niepełnosprawnością, samotnych –  mieszkańców DPS i powiatu zgierskiego.