Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

IX Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej”


Celem głównym zadania będzie umożliwianie niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami poprzez udział w imprezie integracyjnej i promowanie twórczości artystycznej osób
z niepełnosprawnościami, co przyczyni się do włączenia społecznego tych osób. 

Tegorocznym tematem przewodnim Festiwalu będzie motto "Kolorami przez świat" . W ramach Festiwalu zostaną przeprowadzone konkursy w 3 kategoriach: 

  • plastyczny -prace wykonane w dowolnej technice, utrzymane w tematyce spotkania
  • artystyczny - na najciekawszy występ sceniczny utrzymany w tematyce spotkania, 
  • sportowy - tor przeszkód, do pokonania w najkrótszym czasie. 

Zwycięzcy z poszczególnych kategorii konkursowych otrzymają nagrody/upominki.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zostaną zaproszone placówki/podmioty wsparcia osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa łódzkiego typu Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespoły Szkół Specjalnych oraz organizacja pozarządowe. W zadaniu weźmie udział 400 osób, w tym ponad 50% będą stanowić osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja F.O.S.A. od 2014 roku realizuje Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej”, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim.

Zdjęcie: cookie_studio z Freepik

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania