Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Od 2013 r. w wyniku zleconego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie" prace nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki przejęła Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Wszystkie działania prowadzone w naszej placówce mają na celu stworzenie i utrzymanie dobrych warunków bytowych dla mieszkańców Domu oraz stworzenie atmosfery rodzinnej. Odbywa się to poprzez zatrudnianie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, który gwarantuje sumienność i uczciwość w realizacji obowiązków i zadań wynikających z opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu zapewnia Mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

Uważamy, że życie w instytucji wcale nie powinno być nudne i szare, a może być pełne barw. Wszystko zależy od otoczenia, fachowej opieki oraz stanu psychicznego mieszkańca, dlatego w Domu Pomocy w Rąbieniu staramy się stworzyć jak najlepsze warunki. Staramy się pokazać naszym mieszkańcom radosne strony życia, umiejętnie wspierać ich duchowo i zachęcać do udziału w zajęciach terapeutycznych, wycieczkach krajoznawczych, piknikach czy zabawach okolicznościowych.

Zapraszamy gorąco do naszego Domu, mając nadzieję , że poszerzycie Państwo grono przyjaciół naszego Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.