Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Mocni w promocji

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w okresie od 01.06.2014 r do 23.12.2014 r realizowała projekt „Mocni w promocji” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Głównymi celami  projektu było: wzmocnienie i rozwój potencjału 6 organizacji pozarządowych, z powiatu zgierskiego, uczestniczących w projekcie, poszerzenie zasięgu działalności promocyjnej organizacji biorących udział w projekcie poprzez stworzenie wspólnej oferty promocyjnej, nabycie wiedzy przez przedstawicieli organizacji z obszaru promocji i marketingu, wzbudzenie potrzeby tworzenia wizerunku organizacji oraz promocji działań.

W ramach projektu stworzono pakiety promocyjno-informacyjne dla każdej z sześciu organizacji biorących udział w projekcie. Pakiet promocyjno-informacyjny składał się z:

 1. Dwóch szkoleń z zakresu promocji, PR i marketingu internetowego
 2. Strategii marketingowo-promocyjnej opracowanej dla każdej organizacji uczestniczącej w projekcie
 3. Stron internetowych opracowanych i opublikowanych dla każdej organizacji
 4. Pełnego systemu identyfikacji wizualnej w tym przygotowanie papieru firmowego, pieczątki, wizytówek i roll-upa
 5. Mediów społecznościowych- stworzono profile organizacjom na portalach społecznościowych oraz udzielano pomocy w ich prowadzeniu

Do współpracy w ramach projektu zaproszono 46 organizacji. Spośród otrzymanych zgłoszeń wybrano 6 organizacji, które objęto wsparciem promocyjno – marketingowym w ramach realizowanego projektu:

 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1-go Maja 43/47, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 2. Spółdzielnia Socjalna Incepcja, Bełdów 43, 95-Aleksandrów Łódzki
 3. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Inna Bajka, ul. Franciszkańska 14/16, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 4. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Jesteśmy", Rąbień AB 59 95-070 Aleksandrów Łódzki
 5. Stowarzyszenie Abstynencki Klub Samopomocy "Raj", ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 6. Polskie Stowarzyszenie Pomocowe "Pomost", ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Wyboru organizacji dokonano na podstawie otrzymanych zgłoszeń (deklaracji), biorąc pod uwagę czas działania na rynku, motywację do udziału w projekcie oraz potrzeby wewnętrzne organizacji umotywowane przez władze organizacji.

Na każdym etapie działań wsparcia organizacjom udzielał Doradca biznesowy, który dodatkowo dokonał analizy potrzeb w organizacjach oraz wybrał odpowiednie narzędzia promocyjne  i marketingowe. Na podstawie indywidualnych spotkań doradcy biznesowego z uczestnikami projektu przygotowany został  pełny system identyfikacji wizualnej, będący elementem determinującym rozpoznawalność organizacji . W jego skład weszły:logotypy poszczególnych organizacji; projekty graficzne materiałów promocyjnych oraz projekty graficzne stron internetowych. Zakupiono 6 domen: http://stowarzyszenieraj.org.pl/, http://psouualeksandrow.org.pl/, http://incepcja.org/, http://jestesmy.org.pl/, http://pomostpsp.org.pl/, http://innabajka.org.pl/, na których opublikowano opracowane strony internetowe.  Strony zostały zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek internetowych w celu zwiększenia zasięgu działań promocyjnych.

Efektem działań związanych z przygotowaniem znaku graficznego projektu i jego logo, było przygotowanie materiałów promocyjnych, w skład których weszły: projekty papieru firmowego, plakaty w ilości 50 szt. dla każdej organizacji, wizytówki w ilości 250szt./organizację, roll-up i pieczątka. Materiały po wydruku przekazano organizacjom. Podczas spotkań doradcy biznesowego z uczestnikami projektu wypracowano strategie marketingowo-promocyjne. Dodatkowo doradca biznesowy udzielał organizacjom wsparcia w zakresie prowadzenia stron internetowych i zmiany treści na przygotowanych stronach, udzielał pomocy w przekazywaniu informacji drogą internetową, pokazywał w jaki sposób należy zakładać konta na portalach społecznościowych oraz udzielał instruktażu na temat odpowiedniego przygotowania plików multimedialnych.

Przedstawiciele organizacji uczestniczyli w dwóch szkoleniach podczas których dowiedzieli się jak działa zaawansowany marketing internetowy i PR oraz w jaki sposób szukać informacji i skąd pozyskiwać środki na promocję a tym samym na wzmocnienie potencjału organizacji.

W ramach projektu zakupiono 6 tabletów, które przekazano organizacjom w celu usprawnienia prowadzenia dalszych działań promocyjnych.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania