Fundacja Instytut badań nad ekonomią społeczną FIBES

" Badamy, opisujemy dynamiczną i zmienną rzeczywistość światów społecznych, szukamy dróg rozwoju społeczności".

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnych badań nad szeroko pojętą ekonomią społeczną oraz badań nad wszelkimi aspektami życia społecznego, prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, wieku, stanu zdrowia, ubóstwa, bezrobocia, pochodzenia oraz działalności charytatywnej i humanitarnej.

Fundacja realizuje projekty badawcze, popiera różnorodne formy aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej człowieka, adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.