Fundacja F.O.S.A. w dniu 1 sierpnia 2022 r. podpisała umowę z Województwem Łódzkim – www.lodzkie.pl na realizację zadania pn. „Polski na dobry start”. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie”.

Fundacja F.O.S.A 1 серпня 2022 р. підписала угоду з Лодзьким воєводством для реалізації завдання під назвою «Польська мова для гарного початку». Співфінансування було отримано в рамках Воєводської програми «Moce nad Łódzkie».

W ramach współpracy Fundacji F.O.S.A z Urzędem Miasta Aleksandrowa Łódzkiego
zapraszamy na  bezpłatne zajęcia nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy (którzy przebywają na terenie Polski w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie) oraz opiekę dla dzieci osób uczestniczących w zajęciach nauki jęz. polskiego.

У рамках співпраці Фундації F.O.S.A та мерії Олександрува-Лодзінського запрошуємо на безкоштовні уроки польської мови для громадян України (які перебувають у Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні) та догляду за дітьми осіб, які навчаються на курсах англійської мови. польський.

Dla kogo/Для кого: Dzieci i Rodzice narodowości ukraińskiej/Діти та батьки з України.

Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego: 

Реєстрація, заповнивши доступну форму заявки:

  • na stronie www.fosa.org.pl / на www.fosa.org.pl
  • w siedzibie Organizatora – Rąbień AB 59/ за місцем розташування організатора - Rąbień AB 59
  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim - ul. Piotrkowska 4/6, Aleksandrów Łódzki / в центрі соціальної допомоги в Александрові-Лодзькому - вул. Piotrkowska 4/6, Aleksandrów Łódzki
  • w Budynku Pasywnym UM Aleksandrowa Łódzkiego, ul. Jasińskiego 20, Aleksandrów Łódzki /
     у пасивній будівлі міста Александрів-Лодзькі, вул. Jasińskiego 20, Александрів-Лодзькі

Osoby chętne do udziału w zajęciach zapraszamy do przesłania skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres mailowy: fundacjafosa@wp.pl lub dostarczenie do siedziby Organizatora - Rąbień AB 59 (budynek Domu Pomocy Społecznej, Google Maps - ul. Daliowa Aleksandrów Łódzki)

w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Бажаючим взяти участь у заняттях пропонується надіслати скановану форму заповненої заявки на електронну адресу: fundacjafosa@wp.pl  або доставити її до місця розташування Організатора – Rąbień AB 59 (будівля Будинку престарілих, Google Maps - вулиця Дальова Олександрів Лодзькі)

до 22 серпня 2022 року

Кількість місць обмежена, вирішує порядок надходження заявок

Zajęcia nauki polskiego/Класи польської науки: będą odbywać się w 2 grupach min. 15 osób/проходитиме у 2 групах хв. 15 осіб

Zajęcia zorganizowane dla dzieci  - plastyczne – malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanki itp. /Організована діяльність для дітей - образотворча діяльність - малювання, малювання, ліплення з пластиліну, витинанки та ін.

Kiedy/Коли: od września przez okres 10 tygodni – dwa razy w tygodniu 2 h, w godzinach wieczornych /
з вересня терміном на 10 тижнів – двічі на тиждень по 2 години, у вечірній час

Gdzie/Де: Budynek Pasywny UM Aleksandrowa Łódzkiego, ul. Jasińskiego 20 / Пасивна забудова міста Александрів-Лодзькі, вул. Ясінського 20.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem uczestnictwa 23.09.2022 09:48 pdf 755,75 KB 1