Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Szanowni Państwo,


Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.  pragnie zaprosić Państwa do udziału w Spotkaniu z Mikołajem , które odbędzie się  dnia 7 grudnia 2023 roku, w hotelu Jan Sander (ul. Wycieczkowej 2/10 w Rąbieniu AB)

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszamy placówki/podmioty wsparcia osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa łódzkiego typu Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespoły Szkół Specjalnych oraz organizacja pozarządowe.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wydarzenia i dokumentacją rekrutacyjną.

W związku z powyższym prosimy o:

  1. przesłanie na adres e-mail: rekrutacja@dpsrabien.pl do dnia 15 listopada 2023 roku  Karty zgłoszeniowej - zał. nr 1
  2. przesłanie lub dostarczenie do siedziby Organizatora na adres: Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów Łódzki do dnia22 listopada 2023 roku zgłoszenia udziału w Spotkaniu w wersji papierowej -załączniki nr 1, 2 i 3. Dokumenty winne być wypełnione i podpisane. Ponadto placówka zobowiązana jest przekazać kserokopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności zgłaszanych uczestników potwierdzone za zgodność z oryginałem – szczegóły w Regulaminie Spotkania z Mikołajem.


Prosimy o terminowe przesłanie zgłoszeń.
Wszelka korespondencja dotycząca Festiwalu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42  712 19 96 wew. 134 lub 42 712 12 80 wew. 134.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy :)

Zarząd Fundacji F.O.S.A.

Wydarzenia

Spotkanie z Mikołajem

Zaproszenie na Spotkanie z Mikołajem

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania