Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rąbieniu, zostały utworzone jako jedne z pierwszych w dawnym województwie łódzkim, w listopadzie 1993 r. Działalność rozpoczęły w lokalu należący do Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul Legionowej 4. Obecnie Warsztaty prowadzone są przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., która oprócz WTZ realizuje również zadanie publiczne w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Warsztaty przeznaczone są dla 25 uczestników, którymi są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Są wśród nas zarówno mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, jak i osoby mieszkające w rodzinach, które codziennie samodzielnie przychodzą na zajęcia lub są dowożone busem z regionu powiatu zgierskiego oraz Łodzi.Aktualności

Indywidualny plan wsparcia (IPW)

Indywidualny plan wsparcia (IPW) stanowi fundament pracy z mieszkańcem DPS-u. Zawiera informacje o jego nawykach, potrzebach, zainteresowaniach, upodobaniach i problemach. Podstawą tworzenia planu jest wnikliwa obserwacja prowadzona przez wszystkich...

czytaj więcej

Odwiedziny grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Aleksandrowie Łódzkim.

W dniu dzisiejszym delegacja uczestników projektu pn. "Moja Ojczyzna - Niepodległa" odwiedziła grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Aleksandrowie Łódzkim.  Zapaliliśmy znicze i uczciliśmy minutą ciszy i modlitwą pamięć bezimiennych...

czytaj więcej