„Sztuka jak Balsam”

Dziś pracowity dzień... prace plastyczne Naszych mieszkańców również powędrowały na XXII Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych,Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”, którego organizatorem są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Temat tegorocznego przeglądu pn. „Inny Świat”, natchnął Naszych

mieszkańców do wykonania prac:

1. "Dwie strony natury" - autorstwa Pawła Wielgusa (foto pierwsza od prawej)

2. "Podróż wszechczasów" i "Meandry mojej wyobraźni"  - autorstwa Krzysztofa Sęka (foto pierwsza od lewej i środkowa praca)

Czas poświęcony na wykonanie prac, pozwolił Naszym mieszkańcom rozmarzyć się i przenieś się na chwilę w "inny świat


Komentarze