Informacje Ruszyła "Pomoc Świąteczna"
  • 18 listopada 2022

Ruszyła "Pomoc Świąteczna"

Od 15 listopada do 31 grudnia 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn."Pomoc świąteczna". Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego - Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Celem głównym zadania będzie poprawa jakości życia w okresie świątecznym 143 osób niepełnosprawnych. Dzięki otrzymanym środkom finansowym do naszych podopiecznych powędrują paczki świąteczne z art. spożywczymi.

Projekt współfinansowany z budżetu Wojewody Łódzkiego.