Od dnia 3 października do 7 listopada 2022 r. Fundacja F.O.S.A. realizuje zadanie publiczne pn. „Protokół Stambulski”. Dofinansowanie na zadanie zostało uzyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego  na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego – www.lodzkie.pl


Celem głównym zadania będzie wzmocnienie potencjału kadry DPS , zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dzięki szkoleniu kadra DPS podniesie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Bezpośrednią grupą docelową zadania będzie kadra Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu - 72 pracowników, którzy świadczą usługi m.in. opiekuńcze, terapeutyczne oraz są zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej 130 mieszkańców DPS - osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dzięki realizacji projektu m.in. zostanie wzmocniony potencjał osób zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zapoznają się m.in. z narzędziami przestrzegania Protokołu Stambulskiego w DPS oraz zwiększą swoją wiedzę w zakresie aspektów prawnych i wytycznych Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.