Próbny alarm pożarowy.

Dzisiaj odbył się próbny alarm pożarowy. Po sygnale alarmowym mieszkańcy Domu zostali ewakuowani pod opieką personelu z budynków DPS. Alarm przebiegł sprawnie pod nadzorem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Takie przedsięwzięcia mają na celu szkolenie, jak należy zachować się na wypadek pożaru, czym jest panika w takiej sytuacji i jakie może wywołać skutki.

Komentarze