Podsumowanie projektu
  • 15 grudnia 2022

Podsumowanie projektu

Od września 2 grupy obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie województwa łódzkiego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach nauki języka polskiego, w ramach zadania publicznego pn. „Polski na dobry start”. Uczestnicy w ramach zajęć oprócz intensywnej nauki podstaw języka polskiego, nawiązali kontakty towarzyskie, a przede wszystkim wspierali się w jakże trudnym dla Nich czasie. Dodatkowo dla dzieci uczestników zapewniona była opieka w formie zróżnicowanych warsztatów.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa łódzkiego, poprzez zapobieżenie powstawaniu bariery językowej i włączenie w środowisko lokalne.

Dofinansowanie na realizację zadania zostało uzyskane w ramach Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie” www.lodzkie.pl