Pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Rąbieniu  informuje, że poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: PIELĘGNIARKA

Wymiar czasu pracy – 1 etat

1.  Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe – pielęgniarstwo,

2.  Wymagania dodatkowe:

 mile widziane doświadczenie w pracy z osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.

  Informacja o warunkach pracy:

  a)  miejsce pracy – Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu b)  praca w systemie czasu pracy 12 godzinnym ( 7-19, 19-7) 

  c)  pozostałe warunki pracy do uzgodnienia. 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 •   Wykonuje zabiegi pielęgniarskie i zlecone przez lekarza zgodnie z procedurą medyczną,
 •   Wykonuje czynności pielęgniarskie i opiekuńcze na rzecz mieszkańców,
 •   Pełni dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, lub na wydane polecenie kierownika działu,
 •   Wykonuje czynności związane z przyjęciem mieszkańca do DPS w Rąbieniu,
 •   Wzywa pogotowie  ratunkowe w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.
 •   Podaje chorym leki zlecone przez lekarza i pilnuje aby były przyjęte przez chorego w zleconej dawce i  wyznaczonej godzinie,
 •   Współtworzy indywidualne plany wsparcia mieszkańca w tym plan zajęć rehabilitacji społecznej,
 •   Pełni funkcję pracownika pierwszego kontaktu,
 •   Wykonuje inne czynności i zadania dotyczące zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających skierowanych do mieszkańców zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Domu Pomocy Społecznej .

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, w tym prawo wykonywania zawodu,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • klauzula dla kandydatów do pracy (RODO)

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Fundacja F.O.S.A. - Dom Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Dział Kadr - tel. 42 712-19-96 wew. 111  lub drogą mailową : fundacjafosa@wp.pl

Komentarze