Oświadczenie Fundacji F.O.S.A.

W związku z pojawiającymi się na portalach społecznościowych informacjami co do nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS prowadzonego przez Fundację F.O.S.A., Zarząd Fundacji oświadcza z całą stanowczością iż są one nieprawdziwe i  godzą w dobre imię Fundacji, pracowników i współpracowników. Jednocześnie informujemy, że zostały podjęte działania prawem przewidziane w celu ochrony dobrego imienia Fundacji.

Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Komentarze