Niespodzianka ze SP w Dalikowie

Dziś przyjechała niespodzianka dla Naszych Mieszkańców ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie. Upominki są efektem pracy wolontarystycznej  uczniów i ich zaangażowania we wsparcie osób wykluczonych społecznie.

Dziękujemy za okazane ❤️ zarówno uczniom, rodzicom jak i Dyrekcji SP w Dalikowie.


Komentarze