„Łódzkie Pomaga” - wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

„Łódzkie Pomaga” - wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu

W dniu 01-04-2021 r Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. podpisał umowę dotyczącą wsparcia dla domu pomocy społecznej w Rąbieniu w ramach programu „Łódzkie Pomaga”.

Powyższy grant jest przeznaczony na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 158.180,10 zł

Głównym celem projektu jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego podopiecznych i kadry domów pomocy społecznej, zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych oraz łagodzenie skutków epidemii koronawirusa w grupach dużego ryzyka.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup m.in.:

- aparatu do EKG z wyposażeniem, łóżek, nebulizatora/inhalatora z wyposażeniem, zakup testów oraz środków do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej.

Komentarze