„Łódzkie Pomaga” - wsparcia dla domu pomocy społecznej w Rąbieniu

Dziś (10 września) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. podpisał umowę dotyczącą wsparcia dla domu pomocy społecznej w Rąbieniu w ramach programu „Łódzkie Pomaga”.

„Łódzkie Pomaga” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek złożony przez Województwo Łódzkie za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej został wybrany do dofinansowania w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowanym w trybie nadzwyczajnym. Kwota wsparcia dla naszego województwa to ponad 24,5 mln zł.

Głównym celem projektu jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego podopiecznych i kadry domów pomocy społecznej, zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych oraz łagodzenie skutków epidemii koronawirusa w grupach dużego ryzyka.

Wsparcie  przeznaczone będzie na:
•   wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS pracującemu bezpośrednio z mieszkańcem,
•  zapewnienie możliwości noclegu dla personelu, poza miejscem zamieszkania,
•   utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS.


Komentarze