Indywidualny plan wsparcia (IPW)

Indywidualny plan wsparcia (IPW) stanowi fundament pracy z mieszkańcem DPS-u. Zawiera informacje o jego nawykach, potrzebach, zainteresowaniach, upodobaniach i problemach. Podstawą tworzenia planu jest wnikliwa obserwacja prowadzona przez wszystkich członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, którzy mają z nim kontakt. Jak  poprawnie opracować i realizować indywidualny plan wsparcia i wspólnie BUDOWAĆ DOM uczyliśmy się przez ostatnie trzy dni. Dziękujemy Pani Marzenie Grochowskiej za energię, nowe spojrzenie i fajne narzędzia. Swoją postawą inspirowała, pobudzała do myślenia i dodawała odwagi do podejmowania decyzji.

Komentarze