Grant przyznany na realizację wypłat dodatków do wynagrodzeń pracowników

Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w dniu 18-06-2021 roku podpisał z Łódzkim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę o powierzenie grantu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w walce z COVID p.n. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. 

Grant został przyznany na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników - pielęgniarek, ratowników medycznych.

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Komentarze