Fundacja Osób Społecznie Aktywnych

Fundacja F.O.S.A. powołana została w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działań charytatywnych, udzielania pomocy osobom uzależnionym i osobom z ich otoczenia, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Obecnie w strukturach fundacji znajduje się 3 podmioty:  Warsztaty Terapii Zajęciowej, Fundacja Instytut Badań Nad Ekonomią Społeczną, Dom Pomocy Społecznej. Ponadto współpracujemy z wieloma organizacjami z terenu całego województwa łódzkiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
  • Organizowanie akcji pomocowych z udziałem innych podmiotów.
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe oraz prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie terapii uzależnień.
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
  • Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  • Organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej.
  • Organizowanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form ekonomii społecznej.
  • Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych.
  • Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.

ZAŁĄCZNIKI


Galeria zdjęć: Fundacja Osób Społecznie Aktywnych


Aktualności

Faworki 2020

Zanim TŁUSTY CZWARTEK wybuchnie przyjemnymi kaloriami, musimy sami je wyprodukować. Dlatego jeden dzień poświęciliśmy, nie zwracając niczyjej uwagi, aby spreparować zgodnie ze sztuką, PYSZNĄ BOMBĘ KALORYCZNĄ, którą odpalimy na TŁUSTOCZWARTKOWEJ...

czytaj więcej

One Billion Rising 2020

Jak co roku, zamanifestowaliśmy przeciwko przemocy i wspólnie z mieszkańcami Aleksandrowa Łódzkiego wykonaliśmy taniec w ramach ogólnoświatowej akcji ONE BILLION RISING...

czytaj więcej