Dodatkowe środki dla zapewnienie bezpieczeństwa na czas COVID-19

Zarząd Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w dniu 30-10-2020 roku podpisał z Łódzkim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę o powierzenie grantu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w walce z COVID p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. 

Grant został przyznany na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników (pielęgniarek, ratowników medycznych) oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

PLAKAT.pdf

Komentarze