Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych

Każdego dnia podczas prowadzenia zajęć z uczestnikami  korzystamy z produktów zakupionych w ramach Projektu grantowego "Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnością" W ramach Umowy, którą podpisał Zarząd Fundacji z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy grant na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników WTZ, środków dezynfekcyjnych oraz wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.


Komentarze