„Pomoc świąteczna”

W ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego Fundacja F.O.S.A. otrzymała dofinansowanie na zadanie publiczne pn. „Pomoc świąteczna”, które będzie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, w terminie od 15 listopada do 31 grudnia 2021 r. 

Celem głównym zadania  będzie poprawa jakości życia w okresie świątecznym 140 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rąbieniu, poprzez przygotowywanie i wręczenie paczek świątecznych każdemu uczestnikowi projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego.


Komentarze