#Gaszynchallenge

Do #Gaszynchallenge nominował nas Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej w Łodzi. Przyjęliśmy wezwanie! Na załączonym filmie pompujemy dla Hani Łączkowskiej jednocześnie informując, że przekazaliśmy na jej leczenie kwotę 305 zł. 


Do włączenia się w akcję na rzecz Hani nominujemy: 

  1. Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach
  2. Ochotniczą Straż Pożarną w Aleksandrowie Łódzkim
  3. firmę Usługi na wysokości w Aleksandrowie Łódzkim

Zasady bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Hani. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby/firmy/instytucje. W filmikach z realizacją wpisujcie #GaszynChallenge.

Można łamać zasady, ale tylko w górę :) 

Nominowani mają 48 godzin na realizację wyzwania. 

Link do zbiórki w walce o zdrowie Hani Łączkowskiej: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehanial


Komentarze